Normy

Postawy i normy w Europie

Główny wiosek był taki, że w fazie lockdown postawy narodowe (średnia dla kraju) mastery (nacechowanie na użyteczność) i usieciowienie (związek ze swoim społeczeństwem) najwyraźniej i istotnie statystycznie zmniejszały wymiar pandemii a hierarchia (hierarchia społeczna) istotnie statystycznie zwiększała wymiar pandemii. Co ciekawe afektywna autonomia (stawianie swoich potrzeb i bezpieczeństwa ponad zbiorowość) istotnie zmniejszała wymiar pandemii.

preprint: https://www.preprints.org/manuscript/202005.0036/v1

wizualizacja: https://infodemia-koronawirusa.shinyapps.io/culture/

Ramadan a rozwój zakażeń

Wydarzenia religijno-społeczne jak Święta Wielkanocne, Pascha, Chiński Nowy Rok wpłynęły na dynamikę zakażeń. Zdziwiło nas, że nikt nie przeprowadził analiz wpływu Ramadanu na pandemię co zrobiliśmy i wykazaliśmy brak statystycznie istotnego związku.

preprint: https://osf.io/preprints/socarxiv/725dv/

wizualizacja: https://infodemia-koronawirusa.shinyapps.io/ramadan/