YouTube

Zebraliśmy w okresie styczeń-lipiec 2020 1574 filmików wyszukanych na hasło: Koronawirus na YouTube i 247575 do nich komentarzy.

Zliczenia dzienne komentarzy na temat Koronawirusa w polskim Youtube

Co od razu uderza na YouTube to forma zaimkowa wypowiedzi (kierowanych ad Persona) oraz stabilność worków słów i sentymentu w czasie.

Worki słów miesiącami
Wydźwięk komentarzy miesiącami

Jako medium typowe medium komentatorskie najwięcej obaw i najmniej optymizmu plasuje się w okresach bezpośrednio następujących po najgłębszym lockdownie (czyli przełom kwietnia/maja)