Twitter

Przedmiotem badań jest zaangażowane w dyskurs o „Koronawirusie” ilościowo Twitter (ponad 30 tyś tweetów dziennie w piku zainteresowanie). Zebraliśmy ponad milion Tweetów w tym wszystkie prawie milion Tweetów z #Koronawiurus w języku polskim.

Sieć Retweetów (wybrane najważniejsze wierzchołki i połączenia) z przełomu marca/kwietnia z charakterystycznymi społecznościami (obóz rządzący -żółty, opozycja mainstreamowa – zielony, Ruch Idź Pod Prąd – ciemnoniebieski, Konfederacja – jasnoniebieski)

Warto przyjrzeć się głównym aktorom w tym układzie.

Centralność (w sieci retweetów) najbardziej popularnych kont i jej przebieg w czasie

I zainteresowaniu tematem Koronawirusa na tym medium w czasie

Zliczenia tygodniowe tweetów. Potwierdzenie pierwszego przypadku miało miejsce w tygodniu 9, a szczyt zainteresowania w tygodniu 11

Na Twitterze można rozpatrywać jeszcze inne sieci, jak followingu odpowiedzi i cytowania. Sieć followingu jest stabilna w czasie, na podstawie dynamiki sieci retweetów, odpowiedzi na tweety i cytowania fragmentów wypowiedzi można wnioskować o polaryzacji opinii.

Modularność (zgodność podziału na społeczności) w czasie dla różnych wymiarów sieci retweetów, odpowiedzi i cytowania

Modularność należy rozumieć jako zmienną wskazującą jak bardzo wyodrębnione społeczności są zamknięte w sobie. W naszym przypadku był to proces, który wystartował z 3 społecznościami (obóz rządzący, mainstreamowa opozycja i ruch Idź Pod Prąd) aby w okolicach 6 tygodnia dołączyła do dyskursu Konfederacja (stąd chwilowe minimum modulaności). Warto podkreślić, że działacze Lewicy, Koalicji Obywatelskiej oraz PSL-u występują w miarę ściśle w jednej społeczności. W okolicach 12-13 tygodnia obserwujemy chwilowe minimum modularności, co świadczy o chwilowej depolaryzacji i mobilizacji oraz wspieraniu się nawzajem (co również widać w optymizmie w analizie sentymentu poniżej) ponad podziałami politycznymi. Niestety trwało to bardzo, bardzo krótko i sytuacja wróciła no normy, żeby osiągnąć szczyt polaryzacji w okolicach letniej kampanii prezydenckiej. Zmniejszenie modularności na sieci cytowań wiąże się m.in. cytowanie nawzajem wypowiedzi i komunikatów celem poddania analiz (i przede wszystkim krytyce) oraz tworzeniu się podklastrów dziennikarskich. Należy zwrócić również uwagę że ze względu na nowe obostrzenia w sierpniu ze społeczności Konfederacji zaczyna wyrastać masowy ruch protestu, który do tej pory marginalizowany zaczyna przybierać na sile (prawdopodobnie jako echo sytuacji w Niemczech).

Wydźwięk twitów w czasie

Badania współfinansowane przez Europejski Sekretariat Udostępniania Danych EOSC 48