Różnice w sprawozdawczości zakażeń

Rozbieżności w sprawozdawczości prawdopodobnie wynikają z retrospektywnego korygowania danych (fałszywie dodatnie wyniki, błędy w raportach ze SSE, itp.), ale widać że dane „twitowane” przez MZ (John Hopkins udostępnia te nie korygowane dane) się różnią (nawet po „twitowych” korektach) od danych ECDC. Warto ten temat poruszyć, bo jak to wyłapią wyznawcy teorii sposkowych nazywający epidemiologów i […]