Geografia

Dynamika zakażeń czas pojawienie się pierwszych przypadków COVID-19 nie rozkłada się równomiernie po Polsce. Poza oczywistymi logistycznymi rozwiązaniami jak zapewnienie wydolności systemowi ochrony zdrowia, warto przyjrzeć się optymalizacji podstawowego procesu epidemiologicznego track, trace and treat, czyli opracowuj, śledź i lecz/izoluj. Tylko do tego trzeba wzmocnić Inspekcje Sanitarną kadrowo i technologicznie. Proponujemy rozlokowanie przed falą jesienną zakażeń 1000 nowych „opracowywaczy ognisk”. W związku z tym stworzyliśmy funkcję celu składającą się z predyktorów czasu dojścia SARS-CoV-2 oraz liczny zakażeń oraz reszt (anomalii w liczbie zakażeń).

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3621152

Optymalna alokacja „opracowywaczy ognisk” po powiatach