Związek między upowszechnieniem zakażeń a wiedzą medyczną

Długo w Polsce nie było związku między presją zakażeń a zainteresowaniem COVID-19. Jednak fala jesienna przyniosła nowe zjawisko medialne – czyli zainteresowanie wiedzą medyczną na poziomie operacyjnym. Wciąż intensywność tematem koronawirusa, czy syndromami zakażania nie koreluje istotnie z presją wirusa (np. liczoną estymowaną chorobowością czy umieralnością). Dopiero pojęcia jak saturacja, czy pulsoksymetr które bezpośrednio wiążą […]