Związek między upowszechnieniem zakażeń a wiedzą medyczną

Długo w Polsce nie było związku między presją zakażeń a zainteresowaniem COVID-19. Jednak fala jesienna przyniosła nowe zjawisko medialne – czyli zainteresowanie wiedzą medyczną na poziomie operacyjnym. Wciąż intensywność tematem koronawirusa, czy syndromami zakażanie nie koreluje istotnie z presją wirusa (np. liczona estymowaną chorobowością czy umieralnością).

Saturacja wyszukiwana w Googlu (RSV) w poszczególnych państwach

Dopiero pojęcia jak saturacja, czy pulsoksymetr które bezpośrednio wiążą się z kwalifikacją pacjenta do udzielenia świadczeń, czy amantadyna, czyli potencjalna substancja lecznicza (póki co bez udowodnionego klinicznie działania) zaczynają przebiegać zgodnie z epidemiogią.

Zainteresowanie pulsoksymetrami w „Gdzie po lek”
Zainteresowanie amantadyną w „Gdzie po lek”

Tym bardziej warto podkreślić, że inne symptomalne hasła, czy dotyczące profesjonalnej wiedzy medycznej nie uzyskały takie niezainteresowania w Polsce.

Wyszukiwania w polskim Googlu (RSV) z uwzględnieniem sezonowści

Przyłącz się do konwersacji

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *